Trang chủ Blog

Bài viết 08/2016

Điện ảnh Châu Á

Đầu tháng 12, Thập diện mai phục tiếp tục trở thành đề tài của giới truyền thông, khi tạp chí “Ngôi sao BIGSTAR” và mạng PHOTOCOME tung ra một loạt hình ảnh chưa được phép công bố