Trang chủ Blog

Có người từ BÓNG TỐI họ TẠO PHƯỚC NỖ LỰC để tìm ÁNH SÁNG

Có người từ BÓNG TỐI , họ TẠO PHƯỚC & NỖ LỰC để tìm ÁNH SÁNG .

Có người từ ÁNH SÁNG bị SỢ HÃI & CÁM DỖ bước dần vào BÓNG TỐI !Có người từ BÓNG TỐI , họ TẠO PHƯỚC & NỖ LỰC để tìm ÁNH SÁNG .

Có người từ ÁNH SÁNG bị SỢ HÃI & CÁM DỖ bước dần vào BÓNG TỐI !
29/03/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *