Trang chủ Blog

Giấc nghỉ trưa 11 giờ sáng tôi đến một quán cà phê sân vườn gặp một hồ cảnh có lác đác ít búp hoa sú

Giấc nghỉ trưa.
11 giờ sáng, tôi đến một quán cà phê sân vườn, gặp một hồ cảnh, có lác đác ít búp hoa súng. Đều chưa nở. Ngắm nghía để chụp ảnh, bỗng thấy có vài bông còn có vẻ tươi, nhưng nằm rạp xuống, gối trên mặt lá. Hỏi thăm chủ quán, ông ta cho biết những bông đang nằm sẽ nở bung và đứng thẳng lên về đêm. Ông ta gọi chúng là “night blooming “ (nở về đêm). Vậy lúc này những bông hoa ấy đang nghỉ trưa. Sẽ tươi nở và mạnh mẽ khi đêm về.
28/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *