Trang chủ Blog

Hình ảnh hôm 12 8 cuộc ẩu đả giữa hai phe chống kì thị chủng tộc và những người thuộc nhóm phát xít

Hình ảnh hôm 12/8, cuộc ẩu đả giữa hai phe chống kì thị chủng tộc và những người thuộc nhóm phát xít mới trên đường phố bang Virginia, căng thẳng đến mức chính quyền bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp huy động cảnh sát vũ trang và xe thiết giáp tới can thiệp. Đáng chú ý là các nhóm phát xít dường như đã có sự chuẩn bị trước với khiên, mũ và giáp bảo hộ <(")
06/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *