Trang chủ Blog

HỎI Tôi hỏi đất Đất sống với đất như thế nào

HỎI
Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
(Trích trong tập Thư mùa đông của Hữu Thỉnh)
07/10/2019
2 bình luận:
Tộc Em
07-10-2019, 12:00:44
Còn nâu mới có câu chả nời anh ạ
Thinh Nguyen
07-10-2019, 12:00:44
Người với người sống để phang nhau!!! Kkk

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *