Trang chủ Blog

Mình có cái máu chó điên trong người nhưng phần người nó vẫn chím ưu thế

Mình có cái máu chó điên trong người nhưng phần người nó vẫn chím ưu thế!
Nếu bạn muốn thấy 1 con chó điên như thế nào thì bạn cứ cố gắn phấn đấu đi! Vì tui tử tế đó giờ và khi điều bạn muốn thì mình sẽ tử tế giúp bạn gặp con chó điên đó!
Cố lên bạn nhé!
Những cái giúp chó điên xuất hiện nè:
1. Đặt điều
2. Xĩ nhục
3. Mất dạy
4. Đéo biết lý lẽ
5......
27/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *