Trang chủ Blog

NAM MÔ A DI ĐA PHẬT NAM MÔ A DI ĐA PHẬT NAM MÔ A DI ĐA PHẬT HÔM NAY ĐẠO HỮU ĐĂNG NHỮNG HÌNH TƯỢNG PH

NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
NAM MÔ A DI ĐA PHẬT
HÔM NAY ĐẠO HỮU ĐĂNG NHỮNG HÌNH TƯỢNG PHẬT CHÍNH BÀN TAY ĐẠO HỮU LÀM
CẦU CHO THỚI GIỚI HOÀ BÌNH CHÚNG SANH AN LẠC.
CHÙA HAY PHẬT TỬ NÀO NHÌN THẤY HAY ĐEM VỀ THỜ HÌNH TƯỢNG PHẬT CỦA ĐẠO HỮU NƠI ĐÓ SẼ BINH AN .MUA THUẬN GIÓ HOÀ QUỐC THÁI DÂN AN ,CHÚNG SANH AN LẠC
CHÚNG SANH NƠI ĐÓ HƯỚNG VỀ PHẬT PHÁP
AN CHAY NIỆM PHẬT LÀM PHƯỚC PHÓNG SANH VÀ LÀM LỢI ÍCH CHÚNG SANH.
XIN THƯỜNG NIỆM A DI ĐA PHAT
15/11/2019
2 bình luận:
Huynh Minh
15-11-2019, 08:34:29
Adidaphat hoan hỷ quá
Linh Vu
15-11-2019, 08:34:29
Cúng dường à

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *