Trang chủ Blog

Ngày biết tin ông bị giết và kéo lê trên phố bố tôi buồn lặng người

Ngày biết tin ông bị giết và kéo lê trên phố, bố tôi buồn lặng người. ---------- Trong những nỗ lực cuối cùng để bảo vệ dân tộc, ông đã dự đoán chính xác hai thảm kịch sẽ xảy ra với thế giới nếu chế độ của ông bị lật đổ: 1. Làn sóng di cư. 2. Nạn khủng bố. ---------- Đọc xong bài này cứ thấy trong lòng nặng trình trịch. ---------- Nguồn: Đất Việt.
05/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *