Trang chủ Blog

NHO CỦA XỨ CA NA AN TRONG KINH THÁNH

NHO CỦA XỨ CA NA AN TRONG KINH THÁNH.???
-------------
Trong Kinh Thánh sách Dân Số Ký chương 13 câu 23 có nói : ✝️Họ đi đến Khe Ếch-côn và tại đó họ chặt một nhánh nho có một chùm nho mà phải cần hai người khiêng bằng sào. Họ cũng hái một ít trái lựu và trái vả mang theo nữa. https://www.bible.com/vi/bible/19/NUM.13.bd2011
-------------
Và chương 14 câu 8-9 Chúa nhắn gửi : Nếu chúng ta đừng nổi loạn chống nghịch lại Chúa thì chúng ta sẽ được vào xứ đó . https://www.bible.com/vi/bible/19/NUM.14.bd2011✝️
8 Nếu chúng ta được đẹp lòng CHÚA, Ngài sẽ đem chúng ta vào xứ đó và sẽ ban nó cho chúng ta. Xứ đó đúng là một xứ đượm sữa và mật.
9 Chỉ mong chúng ta đừng nổi loạn chống lại CHÚA. Ðừng sợ dân trong xứ đó, vì chúng ta có thể ăn nuốt họ dễ dàng. Quyền lực bảo hộ họ đã bị rút đi rồi. Có CHÚA đang ở với chúng ta. Ðừng sợ họ.”
06/08/2019
2 bình luận:
Lan Doan Quynh
06-08-2019, 05:21:35
Amen
Kim Thanh
06-08-2019, 05:21:35
A MEN

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *