Trang chủ Blog

Thế nào là có lòng đạo đức thật

Thế nào là có lòng đạo đức thật
Tv 49 (50
Thầy đến, không phải là để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn (Mt 5,17).
I.
ÐC: Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp
phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người.
Ðức Chúa, Thượng Ðế chí tôn,
nay Người lên tiếng,
từ khắp cõi đông tây,
Người triệu tập hoàn cầu.
Tại Xi-on, cảnh sắc tuyệt vời,
Thiên Chúa hiển minh,
Thiên Chúa ta ngự đến,
Người không nín lặng.
Hàng tiền đạo: kìa lửa hồng thiêu đốt,
quân tả hữu: đây bạo vũ cuồng phong. *
Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp
phải ra phiên toà nghe Chúa xử dân Người.
Rằng: "Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ." *
Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.
19/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *