Trang chủ Blog

VƯỜN RAU LỘC HƯNG VIỆC THU HỒI ĐẤT CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT HAY KHÔNG

VƯỜN RAU LỘC HƯNG, VIỆC THU HỒI ĐẤT CÓ DẤU HIỆU TRÁI PHÁP LUẬT HAY KHÔNG ?
Theo quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề thu hồi đất, Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện có thẩm quyền thu hồi đất của cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất.
UBND cấp xã ( phường ) không được giao thẩm quyền thu hồi đất.
Việc thu hồi đất sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người bị thu hồi đất, Luật pháp đã quy định rất cụ thể trình tự, thủ tục t...
Ituloy ang PagbabasaTingnan ang Pagsasalin
29/11/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *