Trang chủ Blog

Ý NGHĨA VÀ LÝ DO BẦU CỬ GIỮA KỲ Ở MỸ

Ý NGHĨA VÀ LÝ DO BẦU CỬ GIỮA KỲ Ở MỸ
Ngày 06.11.2018 nước Mỹ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sự kiện này giống như cuộc „trưng cầu dân ý“ nhằm nhận xét về hoạt động của chính phủ trong thời gian qua và quyết định tương lai nước Mỹ.
Trong tư duy chính trị của người Mỹ, nếu một chính quyền tại vị quá lâu, kể cả khi làm tốt, cũng trở thành “không tốt” vì nó sẽ “giết chết” tính sáng tạo và các ý tưởng mới. Nếu như một chính quyền cụ thể nào đó mà làm càng “dở” thì tâm lý muốn thay đổi nhanh lại càng mạnh mẽ.
Trên bình diện liên bang, cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay ở Mỹ sẽ bầu lại 35 trong tổng số 100 ghế Thượng viện (tức trên 1/3) với nhiệm kỳ 6 năm và toàn thể 435 ghế Hạ viện với nhiệm kỳ 2 năm.
Ngoài Tòa Bạch Ốc, Đảng Cộng hòa còn đang kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Tại Thương viện, phe Cộng hòa hiện nắm thế đa số mong manh 51 ghế so với 49 ghế của Đảng Dân chủ (hai ghế độc lập của Angus King bang Maine và Bernie Sanders của bang Vermont đứng về phía Dân chủ). Còn tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa hiện có 235 ghế so với 193 ghế của Đảng Dân chủ (7 ghế đang trống do các dân biểu từ chức hoặc qua đời khi đang tại nhiệm).
Ở cấp độ tiểu bang, cử tri Mỹ cũng sẽ bầu lại thống đốc 36 bang, tức là trên 2/3 tổng số các tiểu bang của Mỹ, trong đó có những bang lớn như California, Texas, New York, Florida và Ohio. Ngoài ra, còn có 6.609 trong tổng số 7.383 ghế đại biểu lập pháp cấp tiểu bang, tương đương 82% số ghế, sẽ được bầu lại cho 87 trong tổng số 99 viện (Thượng viện và Hạ viện) cấp tiểu bang.
12/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *